Navigering

FL Aura LL T5 HO 24W/830 Thermo

Artikelnummer: 457113Aura Supreme Thermo Long Life är avsett för kalla miljöer t ex utomhusbelysning, skyltar, kallförråd, fryshus och parkeringshus.

Röret består av ett 16 mm lysrör som kapslats in i ett 26 mm glashölje. Konstruktionen innebär att lysrörets egenvärme tas tillvara på ett energieffektivt sätt och därmed ökas också ljusflödet vid låga temperaturer. Det är speciellt utvecklat för användning i öppna eller slutna armaturer i dragig och kall miljö, speciellt där det är svårt att komma åt armaturerna eller kostsamt att byta lysrör.