Allmänna betalnings- och leveransvillkor

Betalningsvillkor

Per 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan utgörs av referensränta med ett tillägg på 8%.
Leveransvillkor Leveranser sker frakt- och emballagefritt enligt ALEM 09 för order med nettofakturavärde över 1 000 kr. För order med nettofakturavärde understigande 1 000 kronor debiteras köparen fraktkostnad om ej annat avtalats. För Noral-sortimentet gäller fritt fabrik (Ex Works Incoterms 2010). Allt gods transportförsäkras.

Reklamationer

Reklamationer vid fel ska ställas skriftligen av köparen genom att fylla i och skicka in Aura Lights reklamationsblankett. Blanketten skickas till kundtjanst@auralight.se.

Returer

Endast returer på grund av fel eller annan orsak vartill Aura Light AB varit vållande, godkännes utan extra kostnader för köparen. Vid returer, som beror på annat än ovanstående, krediteras köparen nettofakturavärdet med ett avdrag som för normalt lagerförda varor är minst 20 %. För utomhusprodukter gäller 30 % avdrag för normalt lagerförda varor. Retur av ej lagerförda produkter accepteras normalt ej. Ev. undatag från detta beslutas ensidigt av Aura Light AB, som även förbehåller sig rätten att bedöma lämplig procentsats för eventuell kreditering.

För att returer skall godkännas av Aura Light AB, skall varorna returneras i nyskick och i oskadad originalförpackning med samtliga delar i behåll. Returen skall vara Aura Light AB tillhanda inom tre (3) månader från leveransdagen räknat. Produkter som inte är Aura Light AB tillhanda inom tre (3) månader från leveransdagen räknat, tas ej i retur och krediteras således ej.

Vid returer enligt ovan skall köparen ange nummer och datum på säljarens faktura och/eller följesedel för de aktuella varorna. Köparen står för returfrakt samt risken för returnerade varor till dess att Aura Light AB skriftligen kvitterat mottagandet av de returnerade varorna. Aura Light AB skall utställa retursedel för mottagen och avhämtad vara.

Ansvarstid

Aura Light AB:s ansvar för levererade varor framgår av ALEM 09, dock med begränsningen att ansvarstiden kan vara kortare i enlighet med elektronikkomponenternas livslängd i enlighet med tillverkaren av elektronikkomponenternas specifikationer. Aura Light AB:s ansvar är villkorat av att Aura Lights installationsmanualer och montageanvisningar (vilken går att finna bipackad till varan, på www.auralight.se) till fullo följts vid installationen och användandet av varan.

Övriga villkor

Utöver ovan angivna villkor gäller mellan parterna träffat avtal och däri intagna villkor samt ALEM 09. Om motstridiga uppgifter finns i parternas avtal, ovannämnda villkor och i ALEM 09, skall villkoren i avtalet äga företräde före ovan angivna villkor och ALEM 09. Om motstridiga uppgifter finns i ovan angivna villkor och ALEM 09, skall ovan angivna villkor äga företräde före ALEM 09.

Varukorg
;