Elektroniska

Aura Strike Long Life är Auras kompletta serie elektroniska säkerhetständare. Tändarna eliminerar den brandfara som uppstår när blinkande lysrör inte vill starta. Deras inbyggda säkerhetssystem slår automatiskt bort utbrända lampor. Därmed undviker man risken för kortslutning och för överhettning av armaturen eller i tändarna, vilket är en av de främsta brandtillbuden inom industrin.

Strike-familjen uppfyller de hårda säkerthetskrav som IEC/EN 61347-1-2 normen ställer. Lysrören tänds omedelbart efter max två sekunder och man slipper det irriterande blinkandet när lysrören startas. Säkerhetständarna kan ersätta samtliga ”snabbtändare” och konventionella glimtändare.

Varukorg