Cetre

Cetre PE 59W 5900 PD 830 White

25513320060-1 CWP-2,5m WS-1m

Cetre är en pendlad armatur för kontor och skolor. Armaturen är bestyckad med den utbytbara LED-ljuskällan Aura UltiLED

Cetre PE 59W 5900 PD 840 White

25513420060-1 CWP-2,5m WS-1m

Cetre är en pendlad armatur för kontor och skolor. Armaturen är bestyckad med den utbytbara LED-ljuskällan Aura UltiLED

Cetre PE 59W 5900 PS 830 White

25513320000-1 CWP-2,5m WS-1m

Cetre är en pendlad armatur för kontor och skolor. Armaturen är bestyckad med den utbytbara LED-ljuskällan Aura UltiLED

Cetre PE 59W 5900 PS 840 White

25513420000-1 CWP-2,5m WS-1m

Cetre är en pendlad armatur för kontor och skolor. Armaturen är bestyckad med den utbytbara LED-ljuskällan Aura UltiLED